Hướng nghiệp Online

Nova Eguide

Giải pháp học sinh tự chủ trong hướng nghiệp

Giới thiệu dự án

Nova EGuide

Giúp học sinh có thể lựa chọn chính xác nghề nghiệp phù hợp với bản thân trong tương lai. Từ đó, học sinh sẽ biết cách xây dựng kế hoạch học tập và định hướng phát triển nghề nghiệp phù hợp...

Quy trình

Tính năng

Hệ thống Nova E-Guide được xây dựng theo quy trình vòng tròn khép kín: Khi truy cập vào hệ thống hướng nghiệp Nova E-Guide, học sinh sẽ tiến hành làm bài test về IQ hoặc tính cách.Sau đó, hệ thống sẽ đưa ra kết quả về nhóm tính cách ...

Sự khác biệt tạo nên

Điều đặc biệt

Chương trình hướng nghiệp Nova E-Guide đã được ký kết hợp tác với Bộ và các Sở Giáo dục & Đào tạo. Là hệ thống hướng nghiệp Online duy nhất tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại và được xây vòng tròn khép kín ...