Kích hoạt mã đăng nhập

Hướng dẫn sử dụng thẻ


- Nhập mã từ trên thẻ vào phần nhập mã tài khoản.

- Nếu mã tài khoản đúng sẽ chuyển tới trang đăng kí thông tin.

- Sau khi đăng kí thành công nhấn vào nút đăng nhập trên góc phải.

Nhập mã kích hoạt


Mã kích hoạt sẽ được cung cấp trên thẻ