Sự khác biệt

Tạo nên điều đặc biệt

Hướng nghiệp toàn diện Nova Eguide là dự án đồng hành cùng Bộ GD&ĐT triển khai Đề án Hỗ trợ học sinh sinh viên hướng nghiệp, khởi nghiệp đến năm 2025 - Đề án 1665 của Thủ tướng chính phủ.

Song hành với hệ thống hướng nghiệp Online là cuốn sách ID “Ai rồi cũng qua - để không hối hận" và các chuyên đề giáo dục hướng nghiệp.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa hệ thống Hướng nghiệp Online, sách Hướng nghiệp và các chuyên đề giáo dục Hướng nghiệp cùng triết lý hoạt động: Minh chứng - Triệt để - Toàn diện, Hướng nghiệp toàn diện Nova Eguide là chìa khóa mở ra cánh cửa tư duy, giúp người đọc khám phá và phát triển những giá trị tiềm ẩn trong mỗi con người, hình thành nên những giá trị sống tích cực, lựa chọn được ngành nghề phù hợp góp phần xây dựng một thế hệ nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng tầm vị thế của đất nước.