Làm bài Test Năng lực

Học trực tuyến e-learning: chủ động - thuận tiện - thực tiễn

Bảng xếp hạng


TOP 20

Ảnh Hạng Họ tên Lĩnh vựcĐiểm Thời gian
1 Vũ Dũng Test IQ 20 38s
2 Vũ Xuân Trường Hóa học 20 39s
3 Đường Kiến thức tổng hợp 20 53s
4 Nguyễn Thị Thu Thu Nhàn Hóa học 19 3'51
5 Cynthia Esmeralda Test IQ 19 7'17
6 Đình Hải Hóa học 18 4'4
7 Bùi Anh Quốc Hóa học 18 4'10
8 Tráng Hóa học 18 5'1
9 Nghĩa Trương Đăng Tin học 18 6'1
10 Hoàn Đang Nghỉ Dịch Địa lý 18 8'20
Ảnh Hạng Họ tên Lĩnh vựcĐiểm Thời gian
11 Vinh khổng Test IQ 18 9'49
12 Đỗ Như Lộc Địa lý 17 1'12
13 Lê Ngọc Hân Lịch Sử 17 2'47
14 Trần Khắc Trọng Sinh học 17 3'39
15 Lin Hóa học 17 5'15
16 Nguyễn Kiến thức tổng hợp 17 7'3
17 Bùi Anh Quốc Test IQ 17 8'40
18 Phạm Thị Hồng Nhung Test IQ 17 9'17
19 Vỹ Nguyễn Tin học 17 9'24
20 Nguyễn Văn Hoàng Test IQ 17 9'59