Làm bài Test Mật mã Holland trực tuyến

Lưu ý : Bạn chỉ được làm bài test này 3 tháng 1 lần

John L.Holland (1919 – 2008) là tiến sĩ tâm lý học người Mỹ. Tến sĩ Holland nổi tiếng được biết đến rộng rãi nhất qua nghiên cứu lý thuyết lựa chọn nghề nghiệp, được gọi là Mã Holland (Holland codes hay the Holland Occupational Themes). Mô hình này của ông đã được sử dụng trong thực tiễn hướng nghiệp tại nhiều nước trên thế giới và được đánh giá rất cao về tính chính xác trong việc khám phá, lựa chọn ngành, nghề phù hợp tính cách, sở thích của bản thân.

Theo John Holland, có 6 nhóm phù hợp với các ngành nghề khác nhau. Tạm dịch các nhóm đó là: (1) Realistic – là nhóm Kỹ thuật, (2) Investigate - nhóm Nghiên cứu, (3) Artistic - nhóm Nghệ thuật, (4) Social - nhóm Xã hội, (5) Enterprising - nhóm Quản lí, (6) Conventional - nhóm Nghiệp vụ.

Lưu ý: Holland là bài trắc nghiệm tâm lý nên để thực hiện nó một cách chính xác, hiệu quả nhất bạn nên:

  • Kết quả của bài test phụ thuộc rất nhiều vào tâm trạng của bạn. Bạn nên thực hiện nó trong một trạng thái tâm lý bình ổn nhất. Còn khi bạn đang quá vui, buồn, hay bực bội thì sẽ không đảm bảo được độ chính xác của bài test.

  • Trả lời như chính con người thật của bạn, đừng chọn câu trả lời mà bạn muốn mình trở thành nhé. Kết quả của trắc nghiệm hoàn toàn là câu chuyện cá nhân của bạn, không nên để yếu tố bên ngoài tác động đến câu trả lời.