Hành trình lan tỏa giá trị thực tế
cho thế hệ trẻ

NovaEdu đã triển khai đào tạo thực tế về các chủ đề hướng nghiệp, khởi nghiệp, hệ thống kỹ năng toàn diện trên hàng ngàn học viên là học sinh, sinh viên các trường THPT, CĐ, ĐH trên cả nước trong suốt gần 3 năm qua

Từ ngày 04/07 đến ngày 26/07/2019, Novaedu đồng hành cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình Hội thảo, tập huấn triển khai các hoạt động tư vấn hỗ trợ học sinh về hướng nghiệp, khởi nghiệp cho toàn bộ các Lãnh đạo, cán bộ các Sở Giáo dục và Đào tạo trên cả nước. Trong đó, Novaedu sẽ tài trợ gần 100.000 user sử dụng phần mềm Hướng nghiệp cho học sinh của 63 tỉnh thành phố trên cả nước.

Trong hai ngày mùng 04 – 05/2019 tại Quảng Ninh, Novaedu đã đồng hành cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội thảo, Tập huấn triển khai công tác xã hội trong trường học và các hoạt động tư vấn hỗ trợ học sinh cho các Sở Giáo dục và Đào tạo toàn miền Bắc.

Trong hai ngày 09 – 10/7/2019, Hội thảo tập huấn Triển khai công tác xã hội trong trường học và các hoạt động tư vấn hỗ trợ học sinh đã được Bộ Giáo Dục & Đào tạo phối hợp với trường Đại học Sư Phạm Hà Nội, JA Việt Nam cùng Novaedu – đơn vị đồng hành cùng Bộ Giáo Dục & Đào tạo triển khai đề án 1665 của Thủ Tướng Chính Phủ, tổ chức tại Thừa Thiên Huế. Chương trình có sự tham gia đông đảo của Cán bộ, Nhân viên, Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Ngày 26/7/2019 tại thành phố Cần Thơ, chương trình Hội thảo tập huấn Triển khai công tác xã hội trong trường học và các hoạt động tư vấn hỗ trợ học sinh tiếp tục được Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cần Thơ, Đại học Sư phạm Hà Nội, Novaedu và JA Vietnam tổ chức. Chương trình dành cho đại biểu đại diện 19 Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh khu vực miền Nam.

Các chương trình tập huấn mà Novaedu trực tiếp triển khai tại các Sở giáo dục & Đào tạo các tỉnh trong năm 2019:

Ngày 10-11/03/2019, Novaedu triển khai đào tạo tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực về tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho toàn bộ Cán bộ, Giáo viên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên. Trong năm 2019, Novaedu sẽ tài trợ user sử dụng phần mềm Hướng nghiệp cho học sinh 60 trường THPT tại tỉnh Hưng Yên

Ngày 14-15/04/2019, Novaedu triển khai đào tạo tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực về tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho toàn bộ Cán bộ, Giáo viên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk. Trong năm 2019, Novaedu sẽ tài trợ user sử dụng phần mềm Hướng nghiệp cho học sinh 50 trường THPT tại tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 09-10/08/2019, Novaedu triển khai đào tạo tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực về tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho toàn bộ Cán bộ, Giáo viên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình. Trong năm 2019, Novaedu sẽ tài trợ user sử dụng phần mềm Hướng nghiệp cho học sinh 34 trường THPT tại tỉnh Ninh Bình.

Với sứ mệnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam trong quá trình đổi mới và phát triển, Novaedu sẽ đồng hành cùng các Sở Ban Ngành để cùng chung bước khơi dậy nhiều tiềm năng, hướng nghiệp có quy chuẩn và thực tế cho thế hệ trẻ, mang lại sự phát triển bền vững cho đất nước.