Trường Học viện Dân tộc

NovaEdu Đang cập nhật

Giới thiệu tài liệu

Học viện Dân tộc được thành lập năm 2016, là cơ sở nghiên cứu khoa học, giáo dục công lập trực thuộc Ủy ban Dân tộc, hoạt động theo Điều lệ trường đại học.