Trường Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

NovaEdu Đang cập nhật

Giới thiệu tài liệu

Học viện Âm nhạc quốc gia là một trong những trung tâm nhạc lớn, có uy tín ở Việt Nam và trong khu vực và định hướng trở thành trung tâm đào tạo âm nhạc có uy tín trong khu vực, đủ năng lực để hội nhập quốc tế.