Trường Học Viện Tòa Án

NovaEdu Đang cập nhật

Giới thiệu tài liệu

Học viện Tòa án có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội, là cơ sở giáo dục đại học công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao.