Triển khai công tác hướng nghiệp cho học sinh THPT tỉnh Hưng Yên đợt 1 (tháng 06/2020)