Triển khai công tác hướng nghiệp cho học sinh THPT tỉnh Ninh Bình đợt 1 (tháng 06/2020)