Triển khai công tác hướng nghiệp cho học sinh THPT tỉnh Ninh Bình đợt 2 (tháng 10/2020)