10 Cách Quản Lý Thời Gian Hoàn Hảo của người thành công

Miễn phí


Học viên tham gia

4445

Bài học

1

Bài tập kiểm tra

0

Kiến thức mục tiêu

Biết cách quản lý thời gian hiệu quả


NovaEdu Đang cập nhật

Giới thiệu chung

Chúng ta luôn khao khát được trở thành người thành công nhưng chúng ta lại không sẵn sàng học hỏi để trở thành người thành công? nghịch lý này vẫn tiếp tục diễn ra đối với một đại bộ phận ngay cả sinh viên hay người đi làm? Dưới đây là 10 cách quản lý thời gian hoàn hảo của những người thành công, bạn muốn khám phá chúng luôn, hay vẫn còn chần chừ để bài hoc thành công mãi ở phía xa. Đón xem video nhé/

Nguồn: TOP ANIME PVT

Yêu cầu trước khi tham gia khóa học

  • Ghi lại những từ khóa

Kiến thức mục tiêu

  • Biết cách quản lý thời gian hiệu quả

Chương trình học

  • 10 Cách Quản Lý Thời Gian Hoàn Hảo của người thành công

    Chúng ta luôn khao khát được trở thành người thành công nhưng chúng ta lại không sẵn sàng học hỏi để trở thành người thành công? nghịch lý này vẫn tiếp tục diễn ra đối với một đại bộ phận ngay cả sinh viên hay người đi làm? Dưới đây là 10 cách quản lý thời gian hoàn hảo của những người thành công, bạn muốn khám phá chúng luôn, hay vẫn còn chần chừ để bài hoc thành công mãi ở phía xa. Đón xem video nhé/

    Nguồn: TOP ANIME PVT

Giới thiệu về giảng viên

NovaEdu

NovaEdu Đang cập nhật

Chia sẻ cái gì đó

Đánh giá

0.0

0 đánh giá

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

Danh sách đánh giá