Quản Lý Thời Gian Hiệu quả - Đáng suy ngẫm

Miễn phí


Học viên tham gia

2747

Bài học

1

Bài tập kiểm tra

0

Kiến thức mục tiêu

Biết cách quản lý thời gian hiệu quả


NovaEdu Đang cập nhật

Giới thiệu chung

Cuộc sống là sự phức hợp giữa bộn bề công việc và cách mà bạn giải quyết những công việc đó. Nếu giải quyết tốt, bạn sẽ tiếp kiệm vô số thời gian và có thời gian để làm và chuẩn bj nhiều việc khác, ngược lại, nếu quản lý không tốt, ắt bạn sẽ nuối tiếc hơn bao giờ hết cho mà xem. Cách quản lý thời gian hiệu quả, đón xem và rút kinh nghiệm về bài học cho bản thân nhé ;))

Yêu cầu trước khi tham gia khóa học

  • Ghi lại những từ khóa

Kiến thức mục tiêu

  • Biết cách quản lý thời gian hiệu quả

Chương trình học

  • Quản Lý Thời Gian Hiệu quả - Đáng suy ngẫm

    Cuộc sống là sự phức hợp giữa bộn bề công việc và cách mà bạn giải quyết những công việc đó. Nếu giải quyết tốt, bạn sẽ tiếp kiệm vô số thời gian và có thời gian để làm và chuẩn bj nhiều việc khác, ngược lại, nếu quản lý không tốt, ắt bạn sẽ nuối tiếc hơn bao giờ hết cho mà xem. Cách quản lý thời gian hiệu quả, đón xem và rút kinh nghiệm về bài học cho bản thân nhé ;))

Giới thiệu về giảng viên

NovaEdu

NovaEdu Đang cập nhật

Chia sẻ cái gì đó

Đánh giá

0.0

0 đánh giá

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

Danh sách đánh giá