Cách quản lý thời gian hiệu quả theo EisenHower

Miễn phí


Học viên tham gia

3034

Bài học

1

Bài tập kiểm tra

0

Kiến thức mục tiêu

Biết cách quản lý thời gian hiệu quả


NovaEdu Đang cập nhật

Giới thiệu chung

Bạn còn là sinh viên hay học sinh, bạn chưa biết cách quản lý thời gian của mình. bạn ngập đầu với mớ công việc và học tập và rồi chính bạn vì thời gian chi phối như một công cụ lao động? Thoát khỏi vướng mắc này bằng cách nào ư? Học tập qua video này nhé :))

Yêu cầu trước khi tham gia khóa học

  • Ghi lại những từ khóa

Kiến thức mục tiêu

  • Biết cách quản lý thời gian hiệu quả

Chương trình học

  • Cách quản lý thời gian hiệu quả theo EisenHower

    Bạn còn là sinh viên hay học sinh, bạn chưa biết cách quản lý thời gian của mình. bạn ngập đầu với mớ công việc và học tập và rồi chính bạn vì thời gian chi phối như một công cụ lao động? Thoát khỏi vướng mắc này bằng cách nào ư? Học tập qua video này nhé :))

    Nguồn: Find the difference between two pictures

Giới thiệu về giảng viên

NovaEdu

NovaEdu Đang cập nhật

Chia sẻ cái gì đó

Đánh giá

0.0

0 đánh giá

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

Danh sách đánh giá