THỜI GIAN BIỂU KHOA HỌC NHẤT

Miễn phí


Học viên tham gia

1576

Bài học

1

Bài tập kiểm tra

0

Kiến thức mục tiêu

Biết cách quản lý thời gian hiệu quả


NovaEdu Đang cập nhật

Giới thiệu chung

Bạn thấy đấy, những người thành công, họ không bao giờ thức quá khuya hoặc ngủ dậy quá muộn. Bạn có biết lý do tại sao không? Đừng chần chờ gì nữa mà cùng click vào video rồi tìm hiểu ngay tại sao việc quả lý thời gian lại quan trọng như vậy :))

Nguồn: kĩ năng tôi

Yêu cầu trước khi tham gia khóa học

  • Ghi lại những từ khóa

Kiến thức mục tiêu

  • Biết cách quản lý thời gian hiệu quả

Chương trình học

  • THỜI GIAN BIỂU KHOA HỌC NHẤT

    Bạn thấy đấy, những người thành công, họ không bao giờ thức quá khuya hoặc ngủ dậy quá muộn. Bạn có biết lý do tại sao không? Đừng chần chờ gì nữa mà cùng click vào video rồi tìm hiểu ngay tại sao việc quả lý thời gian lại quan trọng như vậy :))

    Nguồn: kỹ năng tôi

Giới thiệu về giảng viên

NovaEdu

NovaEdu Đang cập nhật

Chia sẻ cái gì đó

Đánh giá

0.0

0 đánh giá

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

Danh sách đánh giá